بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

نشانی کانال دروس استاد در پیام رسانهای منتخب:

 

گپ:

https://gap.im/DorusOstadMadadi

 

ایتا:

https://eitaa.com/DorusOstadMadadi

 

تلگرام:

https://t.me/DorusOstadMadadi

 

کانال (غیر رسمی) تقریرات شاگردان استاد:

 https://eitaa.com/taqrirat_shagerdan_ostad_madadi

 

عضویت در گروه پرسش و پاسخ درس خارج فقه در نرم افزار ایتا:

https://eitaa.com/joinchat/548208704C3c37dc005e

 

عضویت در گروه پرسش و پاسخ درس خارج اصول در نرم افزار ایتا:

https://eitaa.com/joinchat/2725969984Cf1747f8040