«پرونده های صوتی دروس خارج فقه و اصول»

۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

درس خارج اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی ( به ترتیب مباحث کفایه ) - مقصد پنجم: مطلق و مقید

المقصد الخامس؛ الفصل الرابع: فی المجمل و المبین

 

95/08/10 / جلسه 295 / فصل چهارم: المجمل و المبین - اجمال تصدیقی / مقصد ششم: حجج و امارات - مقدمه در تعریف حجت و اماره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/09 / جلسه 294 / فصل چهارم: المجمل و المبین - مقدمه ای در تعریف تصور و تصدیق و  بیان اقسام تصدیق / مقام اول: اجمال تصوری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الفصل الثالث: فی التقیید

 

95/08/05 / جلسه 293 / فصل سوم: تقیید - جهت دوم: معنای تقیید - جهت سوم: سبب تقدیم تقیید بر دیگر جمع های عرفی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 95/08/04 / جلسه 292 / فصل سوم: تقیید - مقام دوم: مقید منفصل - جهت اول: موارد تنافی بین خطابین

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الفصل الثانی: فی مقدمات الحکمت

 

تنبیهات فصل دوم

تنبیه پنجم

 95/08/03 / جلسه 291 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه پنجم - تبیین اطلاق و اجمال و تردید / فصل سوم: تقیید - مقام اول: مقید متصل

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/02 / جلسه 290 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه پنجم - اسم جنس نکره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/01 / جلسه 289 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه پنجم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

تنبیه چهارم

95/07/28 / جلسه 288 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه چهارم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

تنبیه سوم

95/07/27 / جلسه 287 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه سوم - تعریف انصراف تصدیقی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

95/07/26 / جلسه 286 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه سوم - تعریف انصراف تصوری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

تنبیه دوم

 95/07/25 / جلسه 285 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

تنبیه اول

95/07/07 / جلسه 284 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه اول - نکته سوم - بیان مختار

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/07/06 / جلسه 283 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه اول - نکته سوم-نقد فرمایش مشهور

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/07/05 / جلسه 282 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه اول-نکته سوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/07/04 / جلسه 281 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیهات - تنبیه اول-نکته دوم و مقدمه نکته سوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/07/03 / جلسه 280 / فصل دوم: مقدمات حکمت - تنبیه اول-نکته اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 

المقدمه الثالثه: عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب

95/06/31 / جلسه 279 / فصل دوم: مقدمات حکمت - مقدمه سوم

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

المقدمه الثانیه: عدم وجود قرینه متصله فی الکلام

95/06/29 / جلسه 278 / فصل دوم: مقدمات حکمت - مقدمه دوم - بیان تنبیه سوم

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/28 / جلسه 277 / فصل دوم: مقدمات حکمت - مقدمه دوم - بیان تنبیه اول و دوم

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/27 / جلسه 276 / فصل دوم: مقدمات حکمت - بیان مقدمه دوم

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 

المقدمه الاولی: کون المتکلم فی مقام البیان

95/06/24 / جلسه 275 / فصل دوم: مقدمات حکمت - بیان مقدمه اول

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/23 / جلسه 274 / فصل دوم: مقدمات حکمت - بیان اجمالی مقدمات سه گانه حکمت

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 

  

الفصل الاول: فی تعریف الاطلاق و التقیید

 

الجهه الرابعه: فی تقابل الاطلاق و التقیید

95/06/21 / جلسه 273 / جهت چهارم: کدام یک از انواع تقابل میان اطلاق و تقیید برقرار است؟

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الجهه الثالثه: الموضوع له فی اسماء الاجناس

95/06/20 / جلسه 272 / جهت دوم: اعتبارات ماهیت - تعریف ماهیت مهمله / جهت سوم: موضوع له در اسماء اجناس

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

  

الجهه الثانیه: فی اعتبارات الماهیه

95/06/17/ جلسه 271 / جهت دوم: اعتبارات ماهیت / تعریف کلی طبیعی

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/16 جلسه 270 / جهت دوم: اعتبارات ماهیت / انحاء اعتبار ماهیت

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/06/15 جلسه 269 / جهت دوم: اعتبارات ماهیت / تعریف اعتبار و ماهیت

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

  

 الجهه الأولی: فی تعریف المطلق و المقید

 95/06/14 جلسه 268 / مقصد پنجم: مطلق و مقید / فصل اول / جهت اول: تعریف مطلق و مقید

+ دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)
 

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

۱۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۷ ۰ نظر

درس خارج اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی ( به ترتیب مباحث کفایه ) - مقصد ششم: حجج و امارات - قطع - تجری

الجهه الثانیه: التجری

المقام الثالث: فی استحقاق عقوبة المتجری

 

95/10/08 / جلسه 323 / مقام سوم در استحقاق عقوبت متجری / ورود در جهت سوم: اقسام قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 المقام الثانی: فی حرمة التجری

 

95/10/07 / جلسه 322 / بیان دلیل سوم بر حرمت تجری و نقد آن

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/06 / جلسه 321 / نقد صیاغت دوم در دلیل دوم بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/05 / جلسه 320 / توضیح صیاغت دوم در دلیل دوم بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/04 / جلسه 319 / بررسی و نقد وجه دوم بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/10/01 / جلسه 318 / بررسی و نقد وجه اول بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

المقام الاول: فی قبح التجری

 

95/09/30 / جلسه 317 / بررسی و نقد قول میرزای نائینی قدس سره درباره‌ی قبح فاعلی در تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/29 / جلسه 316 / بررسی وجه دوم در اثبات قبح تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/28 / جلسه 315 / قول دوم: قبح تجری - نقل و نقد کلام مرحوم صدر

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/24 / جلسه 314 / قول اول: عدم قبح - بیان و نقد وجه دوم مرحوم آخوند قدس سره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/23 / جلسه 313 / قول اول: عدم قبح - بیان و نقد وجه اول مرحوم آخوند قدس سره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/22 / جلسه 312 / مقام ششم: دو معنای دیگر برای حجیت قطع / ورود در جهت دوم: تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام پنجم: حجیت قطع بر خود قاطع

 

95/09/21 / جلسه 311 / مقام چهارم: عدم استحاله‌ی ثبوتی و اثباتی ردع از حجیت قطع / مقام پنجم: حجیت قطع، فقط بر خود قاطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام چهارم: امکان یا استحاله ردع از حجیت قطع

 

95/09/20 / جلسه 310 / مقام چهارم: امکان یا استحاله ردع از حجیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام سوم: ذاتیت حجیت قطع

 

95/09/17 / جلسه 309 / تنبیهات - تنبیه سوم - مقام سوم: ذاتیت حجیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام دوم: اثبات منجزیت قطع

95/09/16 / جلسه 308 / تنبیهات - ادامه تنبیه دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/15 / جلسه 307 / تنبیهات - تنبیه دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/14 / جلسه 306 / تنبیهات - تنبیه اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/13 / جلسه 305 / حجیت قطع بما هو امارة

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/24 / جلسه 304 / حجیت عرفی قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/23 / جلسه 303 / حجیت عقلائی قطع - مقام دوم

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

95/08/22 / جلسه 302 / حجیت عقلائی قطع - مقام اول

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/19 / جلسه 301 / نقد جوابهای داده شده به اشکال بر حجیت عقلی قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/18 / جلسه 300 / اشکال در حجیت عقلی قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/16 / جلسه 299 / اشکال بر مقدمه دوم در اثبات منجزیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)


 

95/08/15 / جلسه 298 / مقدمه ای در اثبات منجزیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

مقام اول: تعریف و توضیح حجیت قطع

 

95/08/12 / جلسه 297 / بیان مختار در تفسیر حجیت قطع

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/11 / جلسه 296 / مقام اول - تعریف حجت و توضیح اقسام آن

.

 

المقصد الخامس؛ الفصل الرابع: فی المجمل و المبین

 

95/08/10 / جلسه 295 / فصل چهارم: المجمل و المبین - اجمال تصدیقی / مقصد ششم: حجج و امارات - مقدمه در تعریف حجت و اماره

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/08/09 / جلسه 294 / فصل چهارم: المجمل و المبین - مقدمه ای در تعریف تصور و تصدیق و  بیان اقسام تصدیق / مقام اول: اجمال تصوری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

الفصل الثالث: فی التقیید

 

95/08/05 / جلسه 293 / فصل سوم: تقیید - جهت دوم: معنای تقیید - جهت سوم: سبب تقدیم تقیید بر دیگر جمع های عرفی

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

 95/08/04 / جلسه 292 / فصل سوم: تقیید - مقام دوم: مقید منفصل - جهت اول: موارد تنافی بین خطابین

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

۱۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۶ ۰ نظر

درس خارج اصول ( به ترتیب مباحث کفایه ) - مقصد ششم-حجج و امارات - حجت اول-قطع

الجهه الثانیه: التجری

المقام الثانی: فی حرمة التجری

 

95/10/01 / جلسه 318 / بررسی و نقد وجه اول بر حرمت تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

المقام الاول: فی قبح التجری

 

95/09/30 / جلسه 317 / بررسی و نقد قول میرزای نائینی قدس سره درباره‌ی قبح فاعلی در تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

 

95/09/29 / جلسه 316 / بررسی وجه دوم در اثبات قبح تجری

دانلود تقریر درس (مقرر: حسین مهدوی نهاد)

ادامه مطلب...
۱۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۵ ۰ نظر

درس خارج فقه معاملات (بر مبنای کتاب عروه) - کتاب الاجاره - فصل فی احکام العوضین

فصل: فی أحکام العوضین

 

95/10/22/ فصل فی احکام العوضین - مساله نوزدهم - بیان هر سه فرع مسأله

 

95/10/15/ فصل فی احکام العوضین - مساله هجدهم - فرع دوم تا چهارم

 

95/10/14/ فصل فی احکام العوضین - مساله هجدهم - فرع اول

ادامه مطلب...
۱۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۴ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات

« الخامس: الانقلاب »

 

95/10/19 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله پنجم: بیان تفاوت انقلاب و استحاله در کلام مرحوم سید یزدی قدس سره

 

95/10/18 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله چهارم - فرض انقلاب آنی خمر به خلّ

 

95/10/13 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله چهارم

 

ادامه مطلب...
۱۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۳ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - الاستحاله

« الرابع: الاستحاله »

  

95/09/22 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الاستحاله - حکم صورت سوم و چهارم از صور مشکوک الاستحاله

 

 

95/09/21 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الاستحاله - حکم مشکوک الاستحاله

 

 

95/09/20 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الاستحاله - دلیل بر مطهریت استحاله

 

 

۱۲ شهریور ۹۵ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - الشمس

 « الثالث: الشمس »

 

95/09/15 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - ادامه مساله 7 - ابتدای بحث در مطهریت استحاله

 

 

95/09/14 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 7

 

 

95/09/13 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 6

 

 

95/08/24 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 4 و 5

 

 

95/08/23 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 2 و 3

 

 

95/08/22 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 1

 

 

95/08/16 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - عدم مانعیت شیشه و آیینه از مطهریت شمس

+ .

 

 

95/08/15 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - آیا تابش آفتاب به همراه وزش باد، مطهر خواهد بود یا خیر؟

+ .

 

 

95/08/10 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - تطهیر حصیر و بوریا به وسیله شمس

+ .

 

 

95/08/09 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - شمول مطهریت شمس نسبت به غیر بول از نجاسات و متنجسات

+ .

 

 

95/08/03 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - توضیح تفاوت مبنای فقه جواهری با فقه رایج در میان متاخرین نجف اشرف

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/08/02 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - بحث در مطهریت شمس نسبت به منقولات و غیر منقولات

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/08/01 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - بررسی روایات دال بر اصل مطهریت شمس - بحث کبروی پیرامون حجیت یا عدم حجیت امثال روایت ابی بکر حضرمی

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/07/26 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - بررسی روایات دال بر اصل مطهریت شمس - روایت ابی بکر حضرمی

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

۱۲ شهریور ۹۵ ، ۲۲:۱۰ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - الارض

« الثانی: الأرض »

 

95/07/25 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - مساله 6 و 7 - شروع بحث در مطهریت شمس

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/07/05 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - مساله 4 و 5

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/07/04 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - آیا کف پا یا کفش، به واسطه کشیدن بر دیوار، پاک می شوند؟

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/07/03 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - آیا کف جوراب نیز به واسطه ی راه رفتن یا کشیدن بر زمین پاک می شود؟

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/06/29 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - تطهیر کف کفش و مانند آن

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: سید محمد مهدی حسن زاده)

 

 

95/06/28 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - بیان مفهوم و مصادیق مشی

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: سید محمد مهدی حسن زاده)

 

 
95/06/27 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - عدم کفایت مشی و مسح بر مثل فرش برای تطهیر

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: سید محمد مهدی حسن زاده)

 

 

95/06/21 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - بررسی روایات دال بر مطهریت ارض - جلسه دوم: بررسی کیفیت مطهریت أرض

 

 

95/06/20 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - بررسی روایات دال بر مطهریت ارض - جلسه دوم: بررسی کیفیت مطهریت أرض

 

 

95/06/15 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - بررسی روایات دال بر مطهریت ارض - جلسه اول

 

95/06/14 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - یادآوری بحثهای گذشته

 

 

95/03/03 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الأرض - آغاز بحث در روایات حول مطهریت ارض

 

 

۱۲ شهریور ۹۵ ، ۲۲:۰۹ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - الماء

« الأول: الماء »

95/02/27 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - کیفیت تطهیر لباس با ماشین های لباسشویی / جلسه آخر

95/02/26 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - کیفیت تطهیر لباس با ماشین های لباسشویی / جلسه دوم

95/02/25 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - کیفیت تطهیر لباس با ماشین های لباسشویی / جلسه اول

95/02/20 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 41 - التطهیر بالتبع

95/02/19 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 41

95/02/18 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 40 - ملاقات دندان مصنوعی و امثال آن با نجاست

95/02/13 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 40

95/02/12 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 37 و 38 و 39

95/02/11 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله36

95/02/06 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 33 و 34 و 35 و 36


95/02/05 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الماء - مساله 30 و 31 و 32

95/01/30 - المساله 27 - اذا صبغ ثوب بالدم

95/01/29 - المسأله 26 - کیفیه تطهیر الارض الصلبه

95/01/28 - المسأله 22 - کیفیه تطهیر اللحم المطبوخ المتنجس

95/01/22 - المسأله 21 - کیفیه تطهیر الثوب فی الطشت

95/01/21 - المسأله العشرون - بیان کیفیه تطهیر الظرف الحاوی للارز النجس بالتبعیه

95/01/16 - المسأله العشرون - کیفیه تطهیر الظرف الحاوی للارز النجس

95/01/15 - المسأله العشرون - الصوره الثانیه

95/01/14 - المسأله العشرون - الصوره الأولی

94/09/02جلسه 015/ المسأله الرابعة
فی تطهیر المتنجس ببول الصبی ...
94/09/01جلسه 014/ المسأله الرابعة

ادلّة عدم إعتبار التعدد فی التطهیر من البول

94/08/30جلسه 013/ المسأله الرابعة

بیان المختار: عدم إعتبار التعدد فی تطهیر الثوب او البدن من البول

94/08/24جلسه 011/ المسأله الرابعة
 اعتبار التعدد فی تطهیر الثوب او البدن من البول

94/08/23جلسه 010/ المسأله الثالثة
 فی جوازاستعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر​

94/08/18جلسه 009/ مسأله 2

94/08/16جلسه 008/ مسأله 2

94/08/11جلسه 007/ مسأله 1 و 2

94/08/10جلسه 006/ القسم الثانی من شرائط التطهیر بماء القلیل

94/08/09جلسه 005/ القسم الثانی من شرائط التطهیر بماء القلیل

94/07/13جلسه 004/ عدم تغیر الماء بالإستعمال

94/07/12جلسه 003/ یشترط فی التطهیر بالماء

94/07/11جلسه 002/ فصل فی المطهرات/ الاول: الماء

94/07/06جلسه 00/ فصل فی المطهرات


۱۲ شهریور ۹۵ ، ۲۲:۰۸ ۰ نظر