«پرونده های صوتی دروس خارج فقه و اصول»

۱۲ مطلب با موضوع «فقه :: العروة الوثقی» ثبت شده است

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - فروعی در ذیل مطهرات

«فصل: فی طرق ثبوت التطهیر»

 

96/06/13 - مساله 5

 

96/06/12 - مساله 4

 

96/02/25 - مساله 1 تا 3

ادامه مطلب...
۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۵ ۰ نظر

درس خارج فقه معاملات (بر مبنای کتاب عروه) - کتاب الاجاره

 «فصل: فی ضمان الأجرة»

 

96/10/13/

 

 

96/10/12/

 

 

96/07/26/ مساله 5 - حکم ضمان طبیب در صورت وارد کردن خسارت - فرع اول - بررسی ادله ارائه شده بر ضمان طبیب در فرع اول - نقل و نقد وجه اول تا چهارم - بررسی سندی وجه چهارم - نقد ادعای دلالت کلام شیخ قدس سره بر وثاقت سکونی

 

  

96/07/25/ مساله 5 - حکم ضمان طبیب در صورت وارد کردن خسارت - فرع اول - بررسی ادله ارائه شده بر ضمان طبیب در فرع اول - نقل و نقد وجه اول تا چهارم - اشکال دلالی بر وجه چهارم (روایت)

 

  

96/07/19/ مساله 4 - حکم ضمان در صورتی که اجیر برای عمل، تعدی کند - بیان حکم مساله در صورت عدم تعدی - ذکر اقوال چهارگانه در این فرع - بررسی قول به تفصیل و قول به عدم ضمان


 

  

96/07/18/ مساله 4 - حکم ضمان در صورتی که اجیر برای عمل، تعدی کند - بیان حکم مساله در صورت عدم تعدی - ذکر اقوال چهارگانه در این فرع - بررسی دو قول از اقوال چهارگانه

 

  

96/06/22/ مساله 3 - فرع دوم - بیان تفاوتهای فرع اول و دوم - بیان حکم ضمان در صورت اختلاف قیمت در مکانها یا زمانهای مختلف - تتمیم بحث گذشته

 

 

96/06/21/ مساله 3 - فرع دوم - بیان تفاوتهای فرع اول و دوم - بیان حکم ضمان در صورت اختلاف قیمت در مکانها یا زمانهای مختلف

 

 

96/06/15/ مساله 3 - فرع اول - احتمال 4 و 5

 

 

96/06/14/ مساله 3 - فرع اول - احتمال 1 تا 3

 

 

96/02/27/ مساله 2 - جهت چهارم - قول چهارم و پنجم و ششم - بررسی وجه دوم و سوم و چهارم - توضیح و تبیین مختصر آیه‌ی شریفه‌ی اعتداء

 

 

96/02/26/ مساله 2 - جهت چهارم - قول چهارم و پنجم و ششم - بررسی وجه اول مشترک میان هر سه قول

 

 

96/02/20/ مساله 2 - جهت چهارم - قول سوم: اشتغال ذمه به قیمت یوم الاداء - بررسی جهت تکلیفی مساله - وجه مختار: تعلق تکلیف به افراغ ذمه ( در مقابل تعلق تکلیف به ادای شخص ما فی الذمه و تعلق تکلیف به ادای قیمت ) - بیان معانی ذکر شده برای افراغ ذمه

 

 

96/02/19/ مساله 2 - جهت چهارم - قول سوم: اشتغال ذمه به قیمت یوم الاداء - بررسی جهت تکلیفی مساله - نقد وجه سید ماتن و محقق خویی قدس سرهما در این باره - افراغ ذمه به چه چیز محقق می شود؟

 

 

96/02/13/ مساله 2 - جهت چهارم - قول سوم: اشتغال ذمه به قیمت یوم الاداء - بررسی جهت وضعی مساله - بررسی جهت تکلیفی مساله: آیا افراغ ذمه واجب است یا اینکه عدم افراغش، حرام می باشد؟

 

 

95/12/18/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت چهارم

 

 

95/12/17/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت سوم - جهت دوم و سوم

 

95/12/04/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت سوم

 

 

95/12/03/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت دوم

 

 

95/11/27/ مساله 1 - فرع دوم - نقل و نقد اقوال بیان شده درباره‌ی ضمان یا عدم ضمان مستاجر در صورت تلف عین قبل از عمل یا در اثناء عمل

 

 

95/11/26/ مساله 1 - فرع دوم

 

 

95/11/20/ مساله 1

 

 

95/11/19/ فرع 5

 

 

95/11/13/ فرع 3 و 4 و ورود در فرع 5

 

 

95/11/12/ فرع 2 - بررسی وجه صحّت شرط ضمان

 

 

95/11/06/ فرع 2 - توضیح شرط فعل و شرط نتیجه

 

 

95/11/05/ فرع 1 - تتمه بحث

 

 

95/10/29/ فرع 1 - توضیح تلف و اتلاف، تفریط و تعدّی

 

 

95/10/28/ فرع 1 - مقدمه - بیان ملاک در امانی یا عدوانی بودن ید

۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۴ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - الاسلام

« الثامن: الإسلام»

 

95/12/07 - مسأله‌ی 4

 

95/12/02 - مسأله‌ی 2 و 3

 

95/12/01 - مسأله‌ی 1: بررسی طهارت یا عدم طهارت مرتد

۰۱ اسفند ۹۵ ، ۱۱:۱۶ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - الانتقال

« السابع: الإنتقال»

 

95/11/30 - فروع ذکر شده برای انتقال - ورود در مطهر هشتم: اسلام

 

95/11/18 - بیان مصادیق ذکر شده از انتقال در کلام مرحوم سید یزدی قدس سره و نقد آنها

۱۸ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۱۳ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - ذهاب الثلثین

« السادس: ذهاب الثلثین»

 

95/11/17 - مساله 8

95/11/16 - مساله 6 و 7

 

95/11/11 - مساله 4 و 5

ادامه مطلب...
۲۲ دی ۹۵ ، ۲۰:۲۵ ۰ نظر

درس خارج فقه معاملات (بر مبنای کتاب عروه) - کتاب الاجاره - فصل فی احکام العوضین

فصل: فی أحکام العوضین

 

95/10/22/ فصل فی احکام العوضین - مساله نوزدهم - بیان هر سه فرع مسأله

 

95/10/15/ فصل فی احکام العوضین - مساله هجدهم - فرع دوم تا چهارم

 

95/10/14/ فصل فی احکام العوضین - مساله هجدهم - فرع اول

 

ادامه مطلب...
۲۲ دی ۹۵ ، ۲۰:۲۴ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - الانقلاب

« الخامس: الانقلاب »

 

95/10/26 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله 7: بررسی متن صاحب عروه رحمة الله علیه - مساله 8

 

95/10/26 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - توضیح معنای استهلاک و بیان سه نظریه درباره حکم جسم مستهلک

 

95/10/25 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الانقلاب - مساله ششم: اگر عصیر عنبی متنجسی، به خمر و سپس خلّ تبدیل شد آیا پاک می‌شود یا خیر؟

ادامه مطلب...
۲۲ دی ۹۵ ، ۲۰:۲۳ ۰ نظر

درس خارج فقه معاملات (بر مبنای کتاب عروه) - کتاب الاجاره - فصل فی احکام العوضین

فصل: فی أحکام العوضین

 

95/10/22/ فصل فی احکام العوضین - مساله نوزدهم - بیان هر سه فرع مسأله

 

95/10/15/ فصل فی احکام العوضین - مساله هجدهم - فرع دوم تا چهارم

 

95/10/14/ فصل فی احکام العوضین - مساله هجدهم - فرع اول

ادامه مطلب...
۱۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۴ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - الاستحاله

« الرابع: الاستحاله »

  

95/09/22 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الاستحاله - حکم صورت سوم و چهارم از صور مشکوک الاستحاله

 

 

95/09/21 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الاستحاله - حکم مشکوک الاستحاله

 

 

95/09/20 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الاستحاله - دلیل بر مطهریت استحاله

 

 

۱۲ شهریور ۹۵ ، ۲۲:۱۱ ۰ نظر

درس خارج فقه عبادات ( بر مبنای کتاب عروه ) - فصل فی المطهرات - الشمس

 « الثالث: الشمس »

 

95/09/15 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - ادامه مساله 7 - ابتدای بحث در مطهریت استحاله

 

 

95/09/14 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 7

 

 

95/09/13 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 6

 

 

95/08/24 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 4 و 5

 

 

95/08/23 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 2 و 3

 

 

95/08/22 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - مساله 1

 

 

95/08/16 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - عدم مانعیت شیشه و آیینه از مطهریت شمس

+ .

 

 

95/08/15 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - آیا تابش آفتاب به همراه وزش باد، مطهر خواهد بود یا خیر؟

+ .

 

 

95/08/10 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - تطهیر حصیر و بوریا به وسیله شمس

+ .

 

 

95/08/09 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - شمول مطهریت شمس نسبت به غیر بول از نجاسات و متنجسات

+ .

 

 

95/08/03 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - توضیح تفاوت مبنای فقه جواهری با فقه رایج در میان متاخرین نجف اشرف

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/08/02 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - بحث در مطهریت شمس نسبت به منقولات و غیر منقولات

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/08/01 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - بررسی روایات دال بر اصل مطهریت شمس - بحث کبروی پیرامون حجیت یا عدم حجیت امثال روایت ابی بکر حضرمی

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

95/07/26 - کتاب الطهاره - فصل فی المطهرات - الشمس - بررسی روایات دال بر اصل مطهریت شمس - روایت ابی بکر حضرمی

+ دانلود متن تحریر شده درس (محرر: مهدی بهرام بیگی)

 

 

۱۲ شهریور ۹۵ ، ۲۲:۱۰ ۰ نظر