«پرونده های صوتی دروس خارج فقه و اصول»

۶ مطلب با موضوع «فقه :: فقه معاملات :: کتاب الإجارة» ثبت شده است

درس خارج فقه معاملات استاد سید محمود مددی موسوی - کتاب الاجاره - خاتمه

«خاتمة فیها مسائل»

 

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/12 - جلسه 20 : انحاء متعلق اجاره

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/11 - جلسه 19 : - مساله 9

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/05 - جلسه 18 : - مساله 9

ادامه مطلب...
۱۰ آبان ۹۹ ، ۰۹:۰۲ ۰ نظر

درس خارج فقه معاملات استاد سید محمود مددی موسوی - کتاب الاجاره - فصل فی العین المستاجره

«فصل: فی العین المستاجره»

 

لینک دانلود 98/11/02 - مساله 26

 

لینک دانلود 98/11/01 - مساله 26

 

لینک دانلود 98/10/25 - مساله 25

ادامه مطلب...
۲۰ بهمن ۹۸ ، ۰۹:۱۹ ۰ نظر

مجموعه کامل تقریرات (تحریر) درس خارج فقه معاملات استاد سید محمود مددی موسوی

مجموعه کامل تقریرات (تحریر1) درس خارج فقه معاملات استاد سید محمود مددی موسوی

کتاب الاجاره

آخرین فایل ویرایش شده - فقه معاملات - کتاب الاجاره - فصل فی العین المستاجره

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی 

 

 

سایر تحریرات - از ابتدا تا پیش از آخرین فایل ویرایش شده

( به تفکیک مبحث )

 

أ. مقدمه: فی حقیقه الاجاره

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

2-فصل دوم: فی لزوم الاجاره

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

ادامه مطلب...
۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۶:۴۰ ۰ نظر

درس خارج فقه معاملات (بر مبنای کتاب عروه) - کتاب الاجاره

 «فصل: فی ضمان الأجرة»

 

96/10/13/

 

 

96/10/12/

 

 

96/07/26/ مساله 5 - حکم ضمان طبیب در صورت وارد کردن خسارت - فرع اول - بررسی ادله ارائه شده بر ضمان طبیب در فرع اول - نقل و نقد وجه اول تا چهارم - بررسی سندی وجه چهارم - نقد ادعای دلالت کلام شیخ قدس سره بر وثاقت سکونی

 

  

96/07/25/ مساله 5 - حکم ضمان طبیب در صورت وارد کردن خسارت - فرع اول - بررسی ادله ارائه شده بر ضمان طبیب در فرع اول - نقل و نقد وجه اول تا چهارم - اشکال دلالی بر وجه چهارم (روایت)

 

  

96/07/19/ مساله 4 - حکم ضمان در صورتی که اجیر برای عمل، تعدی کند - بیان حکم مساله در صورت عدم تعدی - ذکر اقوال چهارگانه در این فرع - بررسی قول به تفصیل و قول به عدم ضمان


 

  

96/07/18/ مساله 4 - حکم ضمان در صورتی که اجیر برای عمل، تعدی کند - بیان حکم مساله در صورت عدم تعدی - ذکر اقوال چهارگانه در این فرع - بررسی دو قول از اقوال چهارگانه

 

  

96/06/22/ مساله 3 - فرع دوم - بیان تفاوتهای فرع اول و دوم - بیان حکم ضمان در صورت اختلاف قیمت در مکانها یا زمانهای مختلف - تتمیم بحث گذشته

 

 

96/06/21/ مساله 3 - فرع دوم - بیان تفاوتهای فرع اول و دوم - بیان حکم ضمان در صورت اختلاف قیمت در مکانها یا زمانهای مختلف

 

 

96/06/15/ مساله 3 - فرع اول - احتمال 4 و 5

 

 

96/06/14/ مساله 3 - فرع اول - احتمال 1 تا 3

 

 

96/02/27/ مساله 2 - جهت چهارم - قول چهارم و پنجم و ششم - بررسی وجه دوم و سوم و چهارم - توضیح و تبیین مختصر آیه‌ی شریفه‌ی اعتداء

 

 

96/02/26/ مساله 2 - جهت چهارم - قول چهارم و پنجم و ششم - بررسی وجه اول مشترک میان هر سه قول

 

 

96/02/20/ مساله 2 - جهت چهارم - قول سوم: اشتغال ذمه به قیمت یوم الاداء - بررسی جهت تکلیفی مساله - وجه مختار: تعلق تکلیف به افراغ ذمه ( در مقابل تعلق تکلیف به ادای شخص ما فی الذمه و تعلق تکلیف به ادای قیمت ) - بیان معانی ذکر شده برای افراغ ذمه

 

 

96/02/19/ مساله 2 - جهت چهارم - قول سوم: اشتغال ذمه به قیمت یوم الاداء - بررسی جهت تکلیفی مساله - نقد وجه سید ماتن و محقق خویی قدس سرهما در این باره - افراغ ذمه به چه چیز محقق می شود؟

 

 

96/02/13/ مساله 2 - جهت چهارم - قول سوم: اشتغال ذمه به قیمت یوم الاداء - بررسی جهت وضعی مساله - بررسی جهت تکلیفی مساله: آیا افراغ ذمه واجب است یا اینکه عدم افراغش، حرام می باشد؟

 

 

95/12/18/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت چهارم

 

 

95/12/17/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت سوم - جهت دوم و سوم

 

95/12/04/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت سوم

 

 

95/12/03/ مساله 1 - فرع دوم - بررسی صورت دوم

 

 

95/11/27/ مساله 1 - فرع دوم - نقل و نقد اقوال بیان شده درباره‌ی ضمان یا عدم ضمان مستاجر در صورت تلف عین قبل از عمل یا در اثناء عمل

 

 

95/11/26/ مساله 1 - فرع دوم

 

 

95/11/20/ مساله 1

 

 

95/11/19/ فرع 5

 

 

95/11/13/ فرع 3 و 4 و ورود در فرع 5

 

 

95/11/12/ فرع 2 - بررسی وجه صحّت شرط ضمان

 

 

95/11/06/ فرع 2 - توضیح شرط فعل و شرط نتیجه

 

 

95/11/05/ فرع 1 - تتمه بحث

 

 

95/10/29/ فرع 1 - توضیح تلف و اتلاف، تفریط و تعدّی

 

 

95/10/28/ فرع 1 - مقدمه - بیان ملاک در امانی یا عدوانی بودن ید

۱۷ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۷:۳۴ ۰ نظر

درس خارج فقه معاملات (بر مبنای کتاب عروه) - کتاب الاجاره - فصل فی احکام العوضین

فصل: فی أحکام العوضین

 

95/10/22/ فصل فی احکام العوضین - مساله نوزدهم - بیان هر سه فرع مسأله

 

95/10/15/ فصل فی احکام العوضین - مساله هجدهم - فرع دوم تا چهارم

 

95/10/14/ فصل فی احکام العوضین - مساله هجدهم - فرع اول

 

ادامه مطلب...
۲۲ دی ۹۵ ، ۲۰:۲۴ ۰ نظر

درس خارج فقه معاملات (بر مبنای کتاب عروه) - کتاب الاجاره - فصل فی احکام العوضین

فصل: فی أحکام العوضین

 

95/10/22/ فصل فی احکام العوضین - مساله نوزدهم - بیان هر سه فرع مسأله

 

95/10/15/ فصل فی احکام العوضین - مساله هجدهم - فرع دوم تا چهارم

 

95/10/14/ فصل فی احکام العوضین - مساله هجدهم - فرع اول

ادامه مطلب...
۱۷ شهریور ۹۵ ، ۰۷:۲۴ ۰ نظر