«پرونده های صوتی دروس خارج فقه و اصول»

درس خارج فقه عبادات استاد سید محمود مددی موسوی - کتاب الطهاره - الوضو - الجبائر

«فصل: فی الوضوء و احکامه و شرائطه»

 «فصل: فی الجبائر»

 

علامت دانلودفایل صوتی 1400/03/26 - جلسه 103

 

علامت دانلودفایل صوتی 1400/03/25 - جلسه 102

 

علامت دانلودفایل صوتی 1400/03/24 - جلسه 101

ادامه مطلب...
۲۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۵۶ ۰ نظر

درس خارج اصول - اوامر - مقدمه واجب

«مقدمه‌ی واجب»

 

علامت دانلودفایل صوتی 1400/03/26 - جلسه 142

 

علامت دانلودفایل صوتی 1400/03/25 - جلسه 141

 

علامت دانلودفایل صوتی 1400/03/24 - جلسه 140

ادامه مطلب...
۲۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۳:۵۵ ۰ نظر

درس خارج فقه معاملات استاد سید محمود مددی موسوی - کتاب الاجاره - خاتمه

«خاتمة فیها مسائل»

 

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/12 - جلسه 20 : انحاء متعلق اجاره

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/11 - جلسه 19 : - مساله 9

 

علامت دانلودفایل صوتی 99/09/05 - جلسه 18 : - مساله 9

ادامه مطلب...
۱۰ آبان ۹۹ ، ۰۹:۰۲ ۰ نظر

مجموعه کامل تقریرات (تحریر) درس خارج فقه عبادات استاد سید محمود مددی موسوی

مجموعه کامل تقریرات (تحریر1) درس خارج فقه عبادات استاد سید محمود مددی موسوی

کتاب الطهاره

آخرین فایل ویرایش شده - فصل فی الوضوء - فصل فی افعال الوضوء

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

 

 

سایر تحریرات - از ابتدا تا پیش از آخرین فایل ویرایش شده

( به تفکیک مبحث )

1-فصل: فی النجاسات

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

2-فصل: فی المطهرات

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

ادامه مطلب...
۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۶:۴۱ ۰ نظر

مجموعه کامل تقریرات (تحریر) درس خارج فقه معاملات استاد سید محمود مددی موسوی

مجموعه کامل تقریرات (تحریر1) درس خارج فقه معاملات استاد سید محمود مددی موسوی

کتاب الاجاره

آخرین فایل ویرایش شده - فقه معاملات - کتاب الاجاره - فصل فی العین المستاجره

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی 

 

 

سایر تحریرات - از ابتدا تا پیش از آخرین فایل ویرایش شده

( به تفکیک مبحث )

 

أ. مقدمه: فی حقیقه الاجاره

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

2-فصل دوم: فی لزوم الاجاره

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

ادامه مطلب...
۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۶:۴۰ ۰ نظر

مجموعه کامل تقریرات درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی

مجموعه کامل تحریر و تقریرات درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید

آخرین فایلهای ویرایش شده - اصول عملیه - استصحاب

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

علامت دانلود تقریر به توسط: جناب برادر حسین مهدوی نهاد

 

 

سایر تحریرات و تقریرات - از ابتدا تا پیش از آخرین فایل ویرایش شده

( به تفکیک مبحث )

 

أ. کلیات: مقدمات سیزده گانه

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

علامت دانلود تقریر به توسط: جناب برادر حسین مهدوی نهاد

1-المقصد الاول: فی الاوامر

علامت دانلود تحریر به توسط: جناب برادر مهدی بهرام بیگی

علامت دانلود تقریر به توسط: جناب برادر حسین مهدوی نهاد

ادامه مطلب...
۲۶ مهر ۹۸ ، ۱۶:۳۹ ۰ نظر

تقریرات درس خارج اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی

«تقریرات درس خارج اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی»


 «دوره جدید اصول، از ابتدا تا تاریخ 24 دی 1396»


(حجم فایل پی دی اف: 33 مگابایت)


«مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد»

لینک دانلود

 


 

 «دوره جدید اصول، به تفکیک سال»

 

لینک دانلود درس خارج اصول استاد مددی - دوره جدید - به تفکیک سال - 93-92

لینک دانلود درس خارج اصول استاد مددی - دوره جدید - به تفکیک سال - 94-93

لینک دانلود درس خارج اصول استاد مددی - دوره جدید - به تفکیک سال - 95-94

لینک دانلود درس خارج اصول استاد مددی - دوره جدید - به تفکیک سال - 96-95

لینک دانلود درس خارج اصول استاد مددی - دوره جدید - به تفکیک سال - 97-96

 

«مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد»

 

 


    

«دوره جدید اصول، به تفکیک مباحث»

 

لینک دانلود 1-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقدمات سیزده گانه

لینک دانلود 2-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقصد اول در اوامر

لینک دانلود 3-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقصد دوم در نواهی

لینک دانلود 4-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقصد سوم در مفاهیم

لینک دانلود 5-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقصد چهارم در عام و خاص

لینک دانلود 6-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقصد پنجم در مطلق و مقید

لینک دانلود 7-درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی - دوره جدید - مقصد ششم در حجج و امارات

 

«مقرر: جناب آقای حسین مهدوی نهاد»

۲۵ دی ۹۶ ، ۱۵:۱۶ ۰ نظر